Close

January 22, 2016

26 De Versete Care Ne Instiinteaza Despre Pacatul Mandriei

1. Leviticul 26:19 (VDCC)

Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier, și pământul de aramă

2. Obadia 1:3 (VDCC)

Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire, pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime; de aceea, tu zici în tine însuți: “Cine mă va arunca la pământ?”

3. 2 Cronici 26:16 (VDCC)

Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii.

4. Psalmii 10:4 (VDCC)

Cel rău zice cu trufie: “Nu pedepsește Domnul! Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile lui.

5. Psalmii 59:12 (VDCC)

Gura lor păcătuiește la fiecare vorbă care le iese de pe buze: să se prindă în însăși mândria lor, căci nu spun decât blesteme și minciuni.

6. Proverbele 11:2 (VDCC)

Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți.

7. Proverbele 13:10 (VDCC)

Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.

8. Proverbele 16:18 (VDCC)

Mândria merge înaintea pieirii, și trufia merge înaintea căderii.

9. Proverbele 29:23 (VDCC)

Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.

10. Eclesiastul 7:8 (VDCC)

Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel bun la suflet decât cel îngâmfat.

11. Isaia 2:11 (VDCC)

Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață, și îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea.

12. Isaia 13:11 (VDCC)

“Voi pedepsi – zice Domnul – lumea pentru răutatea ei, și pe cei răi, pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeția celor asupritori.”

13. Isaia 13:19 (VDCC)

Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.

14. Isaia 23:9 (VDCC)

Domnul oștirilor a luat această hotărâre, ca să rușineze mândria a tot ce strălucește și să smerească pe toți cei mari ai pământului.

15. Daniel 5:20 (VDCC)

Dar când i s-a îngâmfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui;

16. 1 Corinteni 4:6 (VDCC)

Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apolo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste „ce este scris”: și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt

17. Galateni 6:4 (VDCC)

Fiecare să-și cerceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el, și nu cu privire la alții;

18. Deuteronomul 8:14 (VDCC)

ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei;

19. Iov 40:11 (VDCC)

Varsă-ți valurile mâniei tale și doboară cu o privire pe cei trufași!

20. Psalmii 138:6 (VDCC)

Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați.

21. Proverbele 16:5 (VDCC)

Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.

22. Proverbele 16:19 (VDCC)

Mai bine să fii smerit cu cei smeriți, decât să împarți prada cu cei mândri.

23. Proverbele 18:12 (VDCC)

Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei.

24. Isaia 2:12 (VDCC)

Căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță, ca să fie plecat;

25. 1 Corinteni 13:4 (VDCC)

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie.

26. Iacov 4:10 (VDCC)

smeriți-vă înaintea Domnului, și El vă va înălța.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *