Close

February 25, 2020

Fakebook – cartea falsurilor (2 din 4)

Dacă în articolul precedent am avut în atenție facebookul, o carte a imaginilor care ne îndreaptă atenția asupra înfățișării, în acest articol voi continua seria anunțată în postarea anterioară, descriind provocarea fakebookului. Pentru a înțelege cât de mare este acest pericol, voi aduce în atenție:

 1. Rațiunea fakebookului

Prin fakebook, înțelegem cartea falsurilor, a tuturor știrilor neadevărate și a faptelor și acțiunilor contrafăcute. Dacă facebookul este un domeniu virtual identificat printr-o pagină de web, Fakebookul este un domeniu al neadevărurilor prezente nu numai pe aproape toate paginile web, ci și în aproape toate domeniile existenței. În vremea în care trăim acest domeniu al știrilor false, este în continuă expansiune și va culmina în vremea stăpânirii lui Anticrist. Fakebookul mai poate fi numit, cartea împărăției întunericului care însumează totalitatea învățăturilor și a doctrinelor false promovate dealungul timpului, ca urmare a minciunilor inițiate de diavol, și răspândite de toți acei ce nu cunosc și nu vor să accepte Adevărul.

 1. Realitatea fakebookului

Fakebookul a început odată cu ispitirea Evei în Eden, când diavolul a denaturat Adevărul. Acesta a semănat îndoială în inima Evei cu privire la spusele lui Dumnezeu și a strecurat o știre falsă spunând: ”hotărât că nu veți muri.” Apoi, știrile false au continuat cu mesajele neadevărate transmise de proorocii mincinoși și de vrăjitorii, ghicitorii, și cititorii în stele, care au format grupul de sfetnici ai multor împărați, faraoni, cezari și dictatori, care au stăpânit de-a lungul timpului.

Chiar și autoritățile civile și religioase au fost promotorii acestor știri false. Un exemplu în acest sens, sunt preoții cei mai de seamă din Irael, care atunci când soldații care au păzit mormântul Domului Isus au spus că Hristos a înviat, preoții le-au dat bani ca să spună că: ”ucenicii Lui au venit noaptea pe când dormeam noi, și L-au furat”. Și acestă știre falsă s-a răspândit rapid atunci printre iudeii din Ierusalim și continuă să fie promovată și de oamenii în zilele noastre.

Dar, în grupul celor mai periculoși promotori ai fakebookului pot fi numiți: clarvăzătorii, mediumurile, magicienii și spiritiștii, care lucrează cu puterea diavolului și transmit mesajele pe care le primesc direct din partea acestuia. În lumea în care trăim acest fenomen al fakebookului este întâlnit în comunicarea dintre persoane, numit bârfă, în comunicarea dintre comercianți numit, reclamă incorectă, în comunicarea politicienilor, numit promisiuni electorale, în mijlocele mass-media, numit fake-news și în religie, numit amăgire sau rătăcire.

În acest sens, este demn de subliniat cuvântul rostit de apostolul Pavel care îi aternționa pe cei din Tesalonic, spunându-le: ”Arătarea lui Anticrist se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de  minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți” 2 Tes. 2:9-10

 1. Rezultatul fakebookului

Cartea falsurilor, este deosebit de periculoasă fiindcă prin știrile pe care le promovează, distorsionează adevărul, care este ascuns, denaturat, sau falsificat, prin scoaterea mesajului din contextul în care a fost transmis, prin omiteri sau exagerări intenționate, sau prin înlocuirea lui  cu minciuna.

În acest fel, se ajunge la dezinformare și manipulare, situații generate de interese personale, sau de planul diavolului, care în locul adevărului lucrează din greu ca să fie semănată minciuna. Acest fapt conduce la percepții și decizii greșite, la rătăcire spirituală și la apostazie.

Știrile false sunt adevărate bombe invizibile care afectează intelectual și emoțional pe cei ce le aud și zădărnicesc încrederea acestora în tot ceea ce este adevărat, încât ajung dezorientați, dezamăgiți și dezinteresați în a mai fi angajați în orice fel de acțiune. Nu de puține ori am auzit că în fața unor campanii de promovare, a unor alegeri electorale, sau a unor războaie fizice, au fost lansate adevărate războaie mediatice. În acest timp, pe lângă știrile reale, sunt transmise multe știri false, cu scopul de ai deruta pe adversari și a câștiga un avantaj. Ca urmași ai Domnului Isus, trebuie să știm că informațiile false din prezent, vor culmina în vremea lui Anticrist, care va promova la scară mondială minciuna în locul adevărului.

 1. Reacția față de fakebook

Deși fakebookul a ajuns  să fie răspândit la scară mondială, cei credincioși n-ar trebui să fie surprinși de aceste știri și învățături falsefiindcă Dumnezeu ne-a anunțat prin apostolul Pavel      despre această situație când i-a spus lui Timotei:

”va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr, și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite” 2 Tim. 4:3-4

Apoi, cei credincioși nu ar trebui să fie seduși de știrile și învățăturile false, fiindcă însuși Domnul Isus ne-a spus:

“Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: “Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.” Mat. 24:4-5

Și:” Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi.  Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.  Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” Mat. 24:11-13

Iar pentru a-I preveni de zvonurile false referitoare la venirea Domnului Isus, și a nu ajunge seduși de acestea, îi învață pe credincioșii din Tesalonic:

”Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.  Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte “Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” 2 Tes. 2:1-4

Când diavolul a venit la Domnul Isus și L-a ispitit sugerându-I să facă lucruri contrare  voiei lui Dumnezeu, Domnul Isus nu S-a lăsat înșelat de spusele lui, ci, de fiecare dată a mărturisit ”este scris!” rămânând de partea adevărului.

Pe de altă parte însă cei din Galatia care au fost ademeniți de la Adevăr. Acestora apostolul Pavel le spune:

” O, galateni nechibzuiți! Cine v-a fermecat (sedus) pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit (prezentat) Isus Hristos ca răstignit? Gal.3:1 Și, ” Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Gal.1:6-7.

Datorită nevegherii lor și a rătăcirii lansate de cei ce propovăduiau Legea, cei din Galatia au fost seduși de o evanghelie falsă.  Oare câte alte evanghelii false au mai fost propovăduite de atunci și până astăzi și care sunt cele care se aud astăzi?  În fața acestei rătăciri, apostolul Pavel spune răspicat:”..chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Gal.1:8

Mai mult însă decât atât, cei credincioși n-ar trebui să fie semănătorii știrilor false, sau să ajungă  mesageri ai fakebookului. Procesul de promovare a acestor știri false începe cu realizatorul acestora, cel care le concepe, continua cu răspândacul, cel care le împrăștie și sfârșește cu receptorul, cel care le adună. Cei credincioși nu trebuie să fie parte a acestui proces, ci, mai degrabă ei ar trebui să stea deoparte, sau să semene adevărul. În acest sens apostolul Pavel ne îndeamă să nu luăm deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă să le osândim.” Ef.5:11

 1. Recomandări referitoare la fakebook

Pentru a nu fi atrași și amăgiți de știrile și învățăturile false, trebuie:

 • Să cunoaștem și ne familiarizăm cu adevărul. Nu vom putea deosebi adevărul de minciună, binele de rău și lumina de întuneric, dacă nu vom cunoaște până în cele mai mici detalii adevărul, binele și lumina. Când lucrătorii unei bănci au fost instruiți să deosebească bancnotele reale de cele false, timp de câteva săptămâni au primit spre examinare numai bancnote adevărate.După acest timp, când printre bancnotele adevărate a fost strecurată și o bancnotă falsă, toți au identificat-o, fiindcă ei cunoșteau până în cele mai mici detalii bancnotele adevărate. În același context, Domnul Isus a spus despre saducheii din vremea Sa,:”..vă rătăciți! fiindcă  nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Oare nu ar trebui să fie repetată aceeași mustrare și pentru mulți oameni din zilele noastre?
 • Să păstrăm numai ceea ce este bun. Apostolul Pavel ne îndeamnă prin imperativul adresat credincioșilor din Tesalonic: ”..cercetați toate lucrurile, și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău.” 1Tes.5:21-22 Nu știu cum s-a ajuns la această situație astăzi, când foarte mulți oameni păstrează ce este rău și leapădă ceea ce este bun. Ca să ilustreze acest fapt, un pastor bătrân, a spus că găinile lui sunt mai înțelepte față de mulți oameni. Când le dă de mâncare dimineața, el le pune în suportul de lemn, boabe de grâu. Deși acestea sunt amestecate cu pleavă, pământ și pietre, găinile lui aleg numai boabele. Spre deosebire de acestea, astăzi foarte mulți oameni procedează invers: aleg pleava, pietrele și pământul, și neglijează boabele. De aceea, cercetează-te sincer: tu ce alegi?
 • Să confruntăm ceea ce auzim cu Scriptura. Creștinii din Bereea aveau această practică: mesajul pe care îl auzeau în timpul zilei îl probau cu Adevărul Scripturii când ajungeau acasă. Despre ei apostolul Pavel a spus: ”Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa.” Fapt. 17:11.Oare câți mai procedează la fel, astăzi? Nu cumva sunt tot mai mulți cei care iau de bună învățătura promovată în cutare carte, sau a fost prezentată de cutare predicator, sau a fost prezisă de cutare prezicător. Ca să nu fim înșelați, trebuie ca tot ce auzim să confruntăm cu dreptarul învățăturilor sănătoase.
 • Să punem în practică Adevărul. Foarte mulți creștini sunt înșelați, fiindcă ceea ce știu n-au împlinit niciodată. Domnul Isus a spus ucenicilor: ”Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți.” Ioan 13:17. Atunci când trăiești Adevărul și umbli în Adevăr, va fi mult mai greu diavolului și slujitorilor lui să te înșele. Iosua a fost înșelat de gabaoniți, fiindcă n-a întrebat pe Domnul. Iuda a fost înșelat și L-a vândut pe Domnul Isus. fiincă n-a luat în serios cuvintele Domnului. Lot a fost înșelat fiincă s-a amestecat cu cei din Sodoma și a împrumutat din stilul lor de viață, în loc să umble în ascultare de Domnul. Și ezemplele ar putea să continue. În măsura în care trăiești Adevărul Scripturii, vei fi tot mai separat de lume și mai aproape de Dumnezeu, și vei fi așezat pe stânca care nu se clatină.
 • Să apărăm adevărul În ziua de astăzi, sunt așa de multe știri și învățături false, fiindcă sunt tot mai puțini cei ce proclamă și apără Adevărul. În vremea lui Ilie cei din Israel au ajuns în rătăcire spirituală șchiopătând de amândouă picioarele, fiindcă era un singur prooroc al Domnului și patrusute cinzeci de prooroci ai lui Baal și patrusute de prooroci ai Astarteei. Cu toate acestea, Ilie s-a ridicat în fața acestora și a întregului Israel în puterea lui Dumnezeu și a dovedit că Domnul este adevăratul Dumnezeu.De aceea putem spune că în vremea lui Adevărul a triumfat. Oare cine va sta în spărtură ca să apere Adevărul și să înalțe numele Domnului, astăzi? Poate îmi veți spune că în vremea lui Ilie au fost șapte mii de israeliți care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, și a căror gură nu l-au sărutat. Da, este adevărat; dar, dintre aceștia nu a venit niciunul să fie alături de proorocul Ilie. Ei s-au mulțumit să stea în ascuns și să aștepte izbăvirea care să vină din altă parte. Dacă te numeri printre credincioșii care stau în ascuns, este timpul să faci un pas înainte și să proclami și să aperi Adevărul.
 • Să plătim orice preț pentru Adevăr. Este posibil ca cei șapte mii de israeliți din timpul lui Ilie să nu fi ieșit în față, fiindcă n-au fost gata să plătească prețul pentru a sta de partea Adevărului. Primii creștini au proclamat Adevărul, dar au fost gata și să plătească prețul pentru Adevăr. De aceea în acel timp era la modă dictonul, sângele martirilor, sămânța creștinilor! Și astăzi sunt foarte mulți creștini care plătesc același preț, mai ales cei persecutați din lumea musulmană. Exemplul lor trebuie să fie o motivație pentru fiecare dintre noi, să ne împotrivim minciunii și să proclamăm adevărul, pregătiți să plătim orice preț. De aceea respinge minciuna și alege Adevărul, fii gata să trăiești și să aperi Adevărul, pregătit pentru a plăti orice preț și fakebookul lumii nu te va afecta.

Pastor Dan Boingeanu

Sursa: https://www.misiune.ro/stiri-crestine/fakebook-cartea-falsurilor.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *